معنی و ترجمه کلمه زخم به قدر سرسوزن به انگلیسی زخم به قدر سرسوزن یعنی چه

زخم به قدر سرسوزن

prick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها