معنی و ترجمه کلمه زخم دار به انگلیسی زخم دار یعنی چه

زخم دار

ulcerous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها