معنی و ترجمه کلمه زخم زبان زدن به انگلیسی زخم زبان زدن یعنی چه

زخم زبان زدن

baste
belabor
belabour
lambast
lambaste
pique
swinge
tongue lash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها