معنی و ترجمه کلمه زخم زبان به انگلیسی زخم زبان یعنی چه

زخم زبان

brickbat
diatribe
nip
rap
rebuke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها