معنی و ترجمه کلمه زخم زدن به انگلیسی زخم زدن یعنی چه

زخم زدن

carbonado
gash
hack
slash
stab
wound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها