معنی و ترجمه کلمه زخم شدن به انگلیسی زخم شدن یعنی چه

زخم شدن

ulcerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها