معنی و ترجمه کلمه زخم ناپذیر به انگلیسی زخم ناپذیر یعنی چه

زخم ناپذیر

invulnerable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها