معنی و ترجمه کلمه زخم نیش به انگلیسی زخم نیش یعنی چه

زخم نیش

sting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها