معنی و ترجمه کلمه زخم پذیر به انگلیسی زخم پذیر یعنی چه

زخم پذیر

vulnerable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها