معنی و ترجمه کلمه زخم پوست رفتگى به انگلیسی زخم پوست رفتگى یعنی چه

زخم پوست رفتگى

gall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها