معنی و ترجمه کلمه زخم چرکى به انگلیسی زخم چرکى یعنی چه

زخم چرکى

purulence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها