معنی و ترجمه کلمه زخم یا قرحه به انگلیسی زخم یا قرحه یعنی چه

زخم یا قرحه

ulceration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها