معنی و ترجمه کلمه زده شده از طرف پهن اسلحه به انگلیسی زده شده از طرف پهن اسلحه یعنی چه

زده شده از طرف پهن اسلحه

flatling
flatlings

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها