معنی و ترجمه کلمه زدودن مغناطیس به انگلیسی زدودن مغناطیس یعنی چه

زدودن مغناطیس

demagnetize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها