معنی و ترجمه کلمه زدوده به انگلیسی زدوده یعنی چه

زدوده

cleared
polished

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها