معنی و ترجمه کلمه زراعت با آب به انگلیسی زراعت با آب یعنی چه

زراعت با آب

aquiculture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها