معنی و ترجمه کلمه زراعت کردن به انگلیسی زراعت کردن یعنی چه

زراعت کردن

cultivate
till

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها