معنی و ترجمه کلمه زراعت به انگلیسی زراعت یعنی چه

زراعت

agriculture
aquiculture
cultivation
farming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها