معنی و ترجمه کلمه زرافه به انگلیسی زرافه یعنی چه

زرافه

cameleopardalis
camelopard
giraffe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها