معنی و ترجمه کلمه زراندایى به انگلیسی زراندایى یعنی چه

زراندایى

gilding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها