معنی و ترجمه کلمه زراندودکارى به انگلیسی زراندودکارى یعنی چه

زراندودکارى

gilding

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها