معنی و ترجمه کلمه زراوند به انگلیسی زراوند یعنی چه

زراوند

birthwort
snakeroot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها