معنی و ترجمه کلمه زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد به انگلیسی زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد یعنی چه

زرده تخم مرغ که با مشروب مخلوط شده باشد

nog
nogg

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها