معنی و ترجمه کلمه زردى به انگلیسی زردى یعنی چه

زردى

autumn
icterus
jaundice
yellow
yellowness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها