معنی و ترجمه کلمه زردپى به انگلیسی زردپى یعنی چه

زردپى

hamstring
tendon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها