معنی و ترجمه کلمه زردک مانند به انگلیسی زردک مانند یعنی چه

زردک مانند

carrot
carroty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها