معنی و ترجمه کلمه زرد زخمى به انگلیسی زرد زخمى یعنی چه

زرد زخمى

impetiginous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها