معنی و ترجمه کلمه زرد چهره به انگلیسی زرد چهره یعنی چه

زرد چهره

anaemic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها