معنی و ترجمه کلمه زرد چهره به انگلیسی زرد چهره یعنی چه

زرد چهره

anaemic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها