معنی و ترجمه کلمه زرزر کردن به انگلیسی زرزر کردن یعنی چه

زرزر کردن

fiddle
thrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها