معنی و ترجمه کلمه زرق و برق دار به انگلیسی زرق و برق دار یعنی چه

زرق و برق دار

flamboyant
gaudy
gorgeous
loud
messaline
showy
tawdry
tinsel
trumpery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها