معنی و ترجمه کلمه زرنگى بسیار به انگلیسی زرنگى بسیار یعنی چه

زرنگى بسیار

supersubtlety

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها