معنی و ترجمه کلمه زرنگ و دانا به انگلیسی زرنگ و دانا یعنی چه

زرنگ و دانا

savvey
savvy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها