معنی و ترجمه کلمه زرنیخ سرخ به انگلیسی زرنیخ سرخ یعنی چه

زرنیخ سرخ

realgar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها