معنی و ترجمه کلمه زره مخصوص ران به انگلیسی زره مخصوص ران یعنی چه

زره مخصوص ران

cuish
cuisse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها