معنی و ترجمه کلمه زره پوشیده از سر تا پا به انگلیسی زره پوشیده از سر تا پا یعنی چه

زره پوشیده از سر تا پا

panoplied

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها