معنی و ترجمه کلمه زرى به انگلیسی زرى یعنی چه

زرى

brocade
purl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها