معنی و ترجمه کلمه زر به انگلیسی زر یعنی چه

زر

Gold
aurum
sol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها