معنی و ترجمه کلمه زشتى به انگلیسی زشتى یعنی چه

زشتى

abomination
beastliness
deformation
disfigurement
execration
flagrance
flagrancy
homeliness
inconcinnity
inelegance
obscenity
odium
opprobrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها