معنی و ترجمه کلمه زغالى شدن به انگلیسی زغالى شدن یعنی چه

زغالى شدن

carbonization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها