معنی و ترجمه کلمه زفافى به انگلیسی زفافى یعنی چه

زفافى

nuptial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها