معنی و ترجمه کلمه زفت معدنى به انگلیسی زفت معدنى یعنی چه

زفت معدنى

asphalt
asphaltum
maltha
malthite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها