معنی و ترجمه کلمه زلالى به انگلیسی زلالى یعنی چه

زلالى

limpidity
synovial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها