معنی و ترجمه کلمه زلزله خفیف به انگلیسی زلزله خفیف یعنی چه

زلزله خفیف

microseism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها