معنی و ترجمه کلمه زلزله شناسى به انگلیسی زلزله شناسى یعنی چه

زلزله شناسى

seismology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها