معنی و ترجمه کلمه زلزله نگارى به انگلیسی زلزله نگارى یعنی چه

زلزله نگارى

seismography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها