معنی و ترجمه کلمه زلزله نگار به انگلیسی زلزله نگار یعنی چه

زلزله نگار

seismographer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها