معنی و ترجمه کلمه زل زل نگاه کردن به انگلیسی زل زل نگاه کردن یعنی چه

زل زل نگاه کردن

gaze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها