معنی و ترجمه کلمه زمان حال استمرارى به انگلیسی زمان حال استمرارى یعنی چه

زمان حال استمرارى

present continuous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها