معنی و ترجمه کلمه زمان دستیابى به انگلیسی زمان دستیابى یعنی چه

زمان دستیابى

access time

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها