معنی و ترجمه کلمه زمان میانگین تعمیر به انگلیسی زمان میانگین تعمیر یعنی چه

زمان میانگین تعمیر

mean repair time
mean time to repair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها